Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Elk geschil wordt beheerst door het Belgisch recht en valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen tevens worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.