Privacy

De persoonsgegevens die Moreau & Blomme Estate Consultants BV verzamelt om de diensten te leveren waarvoor om haar tussenkomst werd verzocht alsook om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, op het doorvoeren van correcties en op het actualiseren ervan.